Aktuálne plavebné podmienky Aktualizované: 08. 07. 2020 09:47

Režim plavby na základe vodných stavov

Bez obmedzenia Úsek Devín 1880,2 - Gabčíkovo 1811,0

Bez obmedzenia Úsek Gabčíkovo 1811,0 - Ipeľ 1708,2

Stavy plavebných komôr

S obmedzením Pravá komora VD Gabčíkovo Zobraziť detail
S obmedzením Ľavá komora VD Gabčíkovo Zobraziť detail

LEGENDA

Bez obmedzenia S obmedzením Plavba pozastavená

Informácia o režime plavby má len informatívny charakter. Vodcovia plavidiel a ostatní účastníci plavby sú povinní riadiť sa príslušným plavebným opatrením a pokynmi Dopravného úradu alebo riadiaceho centra plavebných komôr.

Stavy vodných hladín Dátum a čas merania: 08. 07. 2020 06:00

Vodomerná stanica rkm Súčasný stav (rozdiel) [cm] Predpoveď [cm]
Devín 1879,8 291 (-1) 270 Zobraziť na mape
Bratislava 1868,8 366 (+1) 355 Zobraziť na mape
Medveďov 1806,3 278 (-30) 275 Zobraziť na mape
Komárno 1767,8 287 (-27) 280 Zobraziť na mape
Štúrovo 1718,6 220 (-28) 210 Zobraziť na mape

Štandardizované plavebné opatrenia Aktualizované: 08. 07. 2020 09:47

Číslo Predmet Vodná cesta Dátum vydania Platné od Platné do
SK/2020/47/0 Oznámenie Dunaj kanál rkm 36,4 - 31,0 07. 07. 2020 10:51 08. 07. 2020 09. 07. 2020 Zobraziť na mape
SK/2020/46/0 Oznámenie Dunaj kanál rkm 34,0 - 32,0 03. 07. 2020 14:20 08. 07. 2020 Zobraziť na mape
SK/2020/45/0 Oznámenie Dunaj rkm 1864,7 - 1864,3 03. 07. 2020 14:16 07. 07. 2020 Zobraziť na mape
SK/2020/43/0 Oznámenie PLAVEBNE KOMORY GABCIKOVO 30. 06. 2020 10:49 07. 07. 2020 08. 07. 2020 Zobraziť na mape
SK/2020/32/0 Oznámenie MOST SNP - BRATISLAVA 15. 06. 2020 14:51 17. 06. 2020 01. 12. 2020 Zobraziť na mape

Ostatné plavebné opatrenia >>

Oznamy

07.09.2018

Aktualizácia RIS Index

K dispozícii je aktualizovaný slovenský RIS Index pre vodnú cestu Dunaj. Najnovšia verzia 2.1 z 01.08.2018 je k dispozícii tu.

16.07.2014

Mobilná aplikácia SlovRIS

Od 2. júla 2014 je voľne dostupná mobilná aplikácia "SlovRIS" pre zariadenia s operačným systémom iOS. Aplikácia bola vyvinutá v rámci projektu "IRIS Europe 3" ako súčasť pracovného balíka 2.4 "Štúdia uskutočniteľnosti / pilotná implementácia...

18.11.2013

Nariadenie komisie (EÚ) o technických špecifikáciách pre Inland ECDIS

Dňa 28.9.2013 bolo v Úradnom vestníku EÚ publikované Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 909/2013 z 10. septembra 2013 o technických špecifikáciách elektronického mapového zobrazovacieho a informačného systému pre vnútrozemskú plavbu (Inland ECDIS) uvedených v smernici ...

Ostatné oznamy >>