Aktuálne plavebné podmienky Aktualizované: 26. 01. 2022 15:32

Režim plavby na základe vodných stavov

Bez obmedzenia Úsek Devín 1880,2 - Gabčíkovo 1811,0

Bez obmedzenia Úsek Gabčíkovo 1811,0 - Ipeľ 1708,2

Stavy plavebných komôr

Otvorená Pravá komora VD Gabčíkovo
Otvorená Ľavá komora VD Gabčíkovo

LEGENDA

Bez obmedzenia S obmedzením Plavba pozastavená

Informácia o režime plavby má len informatívny charakter. Vodcovia plavidiel a ostatní účastníci plavby sú povinní riadiť sa príslušným plavebným opatrením a pokynmi Dopravného úradu alebo riadiaceho centra plavebných komôr.

Stavy vodných hladín Dátum a čas merania: 26. 01. 2022 06:00

Vodomerná stanica rkm Súčasný stav (rozdiel) [cm] Predpoveď [cm]
Devín 1879,8 195 (+17) 195 Zobraziť na mape
Bratislava 1868,8 316 (+12) 315 Zobraziť na mape
Medveďov 1806,3 146 (+11) 160 Zobraziť na mape
Komárno 1767,8 173 (+12) 170 Zobraziť na mape
Štúrovo 1718,6 100 (+9) 100 Zobraziť na mape

Štandardizované plavebné opatrenia Aktualizované: 26. 01. 2022 15:32

Číslo Predmet Vodná cesta Dátum vydania Platné od Platné do
SK/2022/1/0 Oznámenie Dunaj rkm 1750,5 - 1750,5 19. 01. 2022 10:18 19. 01. 2022 31. 07. 2022 Zobraziť na mape
SK/2021/152/1 Informačná služba Dunaj rkm 1880,2 - 1853,0 03. 01. 2022 11:02 01. 01. 2022 31. 01. 2022 Zobraziť na mape
SK/2021/135/0 Oznámenie Dunaj rkm 1864,2 - 1863,8 07. 10. 2021 14:50 12. 10. 2021 Zobraziť na mape
SK/2021/132/0 Oznámenie Dunaj rkm 1864,9 - 1863,6 01. 10. 2021 14:40 04. 10. 2021 Zobraziť na mape

Ostatné plavebné opatrenia >>

Oznamy

29.04.2021

Nové štandardizované formuláre DAVID

pri príchode alebo odchode z vymedzeného územia verejného prístavu SR Za účelom harmonizácie formulárov používaných v podunajských štátoch pri ohlasovacej povinnosti sa v Slovenskej republike zavádzajú od 1. mája 2021 nové medzinárodné štandardizované formuláre DAVID (Danube...

07.09.2018

Aktualizácia RIS Index

K dispozícii je aktualizovaný slovenský RIS Index pre vodnú cestu Dunaj. Najnovšia verzia 2.1 z 01.08.2018 je k dispozícii tu.

16.07.2014

Mobilná aplikácia SlovRIS

Od 2. júla 2014 je voľne dostupná mobilná aplikácia "SlovRIS" pre zariadenia s operačným systémom iOS. Aplikácia bola vyvinutá v rámci projektu "IRIS Europe 3" ako súčasť pracovného balíka 2.4 "Štúdia uskutočniteľnosti / pilotná implementácia...

Ostatné oznamy >>