Aktuálne plavebné podmienky Aktualizované: 02. 10. 2023 17:02

Režim plavby na základe vodných stavov

Bez obmedzenia Úsek Devín 1880,2 - Gabčíkovo 1811,0

Bez obmedzenia Úsek Gabčíkovo 1811,0 - Ipeľ 1708,2

Stavy plavebných komôr

Otvorená Pravá komora VD Gabčíkovo
Zatvorená Ľavá komora VD Gabčíkovo Zobraziť detail

LEGENDA

Bez obmedzenia S obmedzením Plavba pozastavená

Informácia o režime plavby má len informatívny charakter. Vodcovia plavidiel a ostatní účastníci plavby sú povinní riadiť sa príslušným plavebným opatrením a pokynmi Dopravného úradu alebo riadiaceho centra plavebných komôr.

Stavy vodných hladín Dátum a čas merania: 02. 10. 2023 12:00

Vodomerná stanica rkm Súčasný stav (rozdiel) [cm] Predpoveď [cm]
Devín 1879,8 127 (+1) 130 Zobraziť na mape
Bratislava 1868,8 281 (-3) 285 Zobraziť na mape
Medveďov 1806,3 68 (-4) 80 Zobraziť na mape
Komárno 1767,8 104 (-2) 105 Zobraziť na mape
Štúrovo 1718,6 46 (-2) 50 Zobraziť na mape

Štandardizované plavebné opatrenia Aktualizované: 02. 10. 2023 17:02

Číslo Predmet Vodná cesta Dátum vydania Platné od Platné do
SK/2023/133/0 Oznámenie Pravá plavebná komora Gabčíkovo 07. 09. 2023 13:10 03. 10. 2023 03. 10. 2023 Zobraziť na mape
SK/2023/120/0 Oznámenie Dunaj kanál rkm 35,6 - 35,3 18. 08. 2023 12:49 24. 08. 2023 Zobraziť na mape
SK/2023/119/0 Oznámenie Dunaj rkm 1879,0 - 1879,6 18. 08. 2023 08:42 22. 08. 2023 Zobraziť na mape
SK/2023/98/0 Oznámenie Dunaj rkm 1864,4 - 1863,8 01. 08. 2023 15:43 02. 08. 2023 Zobraziť na mape
SK/2023/63/0 Oznámenie Dunaj rkm 1865,0 - 1863,0 21. 06. 2023 15:42 22. 06. 2023 Zobraziť na mape

Ostatné plavebné opatrenia >>

Oznamy

07.06.2023

Elektronické nahlasovanie plavieb

Dopravný úrad oznamuje, že v zmysle plavebného opatrenia č. 10/2023 je možné poskytovať hlásenia o plavbe, t.j. hlásenia o príchode a odchode do/z verejných prístavov SR a hlásenia pri tranzite cez verejné prístavy SR, aj elektronicky prostredníctvom systému...

10.10.2022

Nové online prostredie určené subjektom vnútrozemskej plavby na plánovanie ich plavby

Aktuálne informácie sú nevyhnutné pre vodcov plavidiel a logistických partnerov na spoľahlivé plánovanie trasy a plavby. Prístup k nemenným aj dynamicky sa aktualizovaným informáciám, ktoré poskytujú nepretržitý prehľad o situácií na vodných cestách je mimoriadne dôležité....

29.04.2021

Nové štandardizované formuláre DAVID

pri príchode alebo odchode z vymedzeného územia verejného prístavu SR Za účelom harmonizácie formulárov používaných v podunajských štátoch pri ohlasovacej povinnosti sa v Slovenskej republike zavádzajú od 1. mája 2021 nové medzinárodné štandardizované formuláre DAVID (Danube...

Ostatné oznamy >>

Webkamery Najnovšia fotka: 02. 10. 2023 07:16