Aktuálne plavebné podmienky Aktualizované: 20. 01. 2020 05:37

Režim plavby na základe vodných stavov

Bez obmedzenia Úsek Devín 1880,2 - Gabčíkovo 1811,0

Bez obmedzenia Úsek Gabčíkovo 1811,0 - Ipeľ 1708,2

Stavy plavebných komôr

Zatvorená Pravá komora VD Gabčíkovo
Otvorená Ľavá komora VD Gabčíkovo

LEGENDA

Bez obmedzenia S obmedzením Plavba pozastavená

Informácia o režime plavby má len informatívny charakter. Vodcovia plavidiel a ostatní účastníci plavby sú povinní riadiť sa príslušným plavebným opatrením a pokynmi Dopravného úradu alebo riadiaceho centra plavebných komôr.

Stavy vodných hladín Dátum a čas merania: 20. 01. 2020 00:00

Vodomerná stanica rkm Súčasný stav (rozdiel) [cm] Predpoveď [cm]
Devín 1879,8 145 (0) 150 Zobraziť na mape
Bratislava 1868,8 279 (+2) 280 Zobraziť na mape
Medveďov 1806,3 93 (-10) N/A Zobraziť na mape
Komárno 1767,8 132 (+3) N/A Zobraziť na mape
Štúrovo 1718,6 69 (-7) 70 Zobraziť na mape

Štandardizované plavebné opatrenia Aktualizované: 20. 01. 2020 05:37

Číslo Predmet Vodná cesta Dátum vydania Platné od Platné do
SK/2019/137/0 Oznámenie Dunaj rkm 1791,8 - 1791,4 06. 11. 2019 07:48 07. 11. 2019 Zobraziť na mape
SK/2019/133/0 Oznámenie Dunaj rkm 1877,1 - 1876,9 22. 10. 2019 08:42 28. 10. 2019 Zobraziť na mape
SK/2019/112/0 Oznámenie Dunaj rkm 1788,0 - 1788,0 19. 09. 2019 08:58 10. 09. 2019 Zobraziť na mape
SK/2019/89/0 Oznámenie Dunaj rkm 1743,0 - 1743,0 08. 08. 2019 14:04 12. 08. 2019 Zobraziť na mape
SK/2019/22/0 Oznámenie Dunaj rkm 1863,7 - 1863,3 13. 05. 2019 09:57 13. 05. 2019 Zobraziť na mape

Ostatné plavebné opatrenia >>

Oznamy

07.09.2018

Aktualizácia RIS Index

K dispozícii je aktualizovaný slovenský RIS Index pre vodnú cestu Dunaj. Najnovšia verzia 2.1 z 01.08.2018 je k dispozícii tu.

16.07.2014

Mobilná aplikácia SlovRIS

Od 2. júla 2014 je voľne dostupná mobilná aplikácia "SlovRIS" pre zariadenia s operačným systémom iOS. Aplikácia bola vyvinutá v rámci projektu "IRIS Europe 3" ako súčasť pracovného balíka 2.4 "Štúdia uskutočniteľnosti / pilotná implementácia...

18.11.2013

Nariadenie komisie (EÚ) o technických špecifikáciách pre Inland ECDIS

Dňa 28.9.2013 bolo v Úradnom vestníku EÚ publikované Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 909/2013 z 10. septembra 2013 o technických špecifikáciách elektronického mapového zobrazovacieho a informačného systému pre vnútrozemskú plavbu (Inland ECDIS) uvedených v smernici ...

Ostatné oznamy >>