Aktuálne plavebné podmienky Aktualizované: 02. 03. 2021 21:12

Režim plavby na základe vodných stavov

Bez obmedzenia Úsek Devín 1880,2 - Gabčíkovo 1811,0

Bez obmedzenia Úsek Gabčíkovo 1811,0 - Ipeľ 1708,2

Stavy plavebných komôr

Zatvorená Pravá komora VD Gabčíkovo
Otvorená Ľavá komora VD Gabčíkovo

LEGENDA

Bez obmedzenia S obmedzením Plavba pozastavená

Informácia o režime plavby má len informatívny charakter. Vodcovia plavidiel a ostatní účastníci plavby sú povinní riadiť sa príslušným plavebným opatrením a pokynmi Dopravného úradu alebo riadiaceho centra plavebných komôr.

Stavy vodných hladín Dátum a čas merania: 02. 03. 2021 06:00

Vodomerná stanica rkm Súčasný stav (rozdiel) [cm] Predpoveď [cm]
Devín 1879,8 225 (-20) 220 Zobraziť na mape
Bratislava 1868,8 322 (-19) 320 Zobraziť na mape
Medveďov 1806,3 206 (-23) 205 Zobraziť na mape
Komárno 1767,8 251 (-2) 250 Zobraziť na mape
Štúrovo 1718,6 191 (+7) 190 Zobraziť na mape

Štandardizované plavebné opatrenia Aktualizované: 02. 03. 2021 21:12

Číslo Predmet Vodná cesta Dátum vydania Platné od Platné do
SK/2018/74/0 Práce Dunaj rkm 1860,4 - 1860,1 16. 07. 2018 08:44 13. 07. 2018 Zobraziť na mape

Ostatné plavebné opatrenia >>

Oznamy

07.09.2018

Aktualizácia RIS Index

K dispozícii je aktualizovaný slovenský RIS Index pre vodnú cestu Dunaj. Najnovšia verzia 2.1 z 01.08.2018 je k dispozícii tu.

16.07.2014

Mobilná aplikácia SlovRIS

Od 2. júla 2014 je voľne dostupná mobilná aplikácia "SlovRIS" pre zariadenia s operačným systémom iOS. Aplikácia bola vyvinutá v rámci projektu "IRIS Europe 3" ako súčasť pracovného balíka 2.4 "Štúdia uskutočniteľnosti / pilotná implementácia...

18.11.2013

Nariadenie komisie (EÚ) o technických špecifikáciách pre Inland ECDIS

Dňa 28.9.2013 bolo v Úradnom vestníku EÚ publikované Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 909/2013 z 10. septembra 2013 o technických špecifikáciách elektronického mapového zobrazovacieho a informačného systému pre vnútrozemskú plavbu (Inland ECDIS) uvedených v smernici ...

Ostatné oznamy >>