Aktuálne plavebné podmienky Aktualizované: 28. 01. 2023 01:27

Režim plavby na základe vodných stavov

Bez obmedzenia Úsek Devín 1880,2 - Gabčíkovo 1811,0

Bez obmedzenia Úsek Gabčíkovo 1811,0 - Ipeľ 1708,2

Stavy plavebných komôr

Otvorená Pravá komora VD Gabčíkovo
Zatvorená Ľavá komora VD Gabčíkovo Zobraziť detail

LEGENDA

Bez obmedzenia S obmedzením Plavba pozastavená

Informácia o režime plavby má len informatívny charakter. Vodcovia plavidiel a ostatní účastníci plavby sú povinní riadiť sa príslušným plavebným opatrením a pokynmi Dopravného úradu alebo riadiaceho centra plavebných komôr.

Stavy vodných hladín Dátum a čas merania: 27. 01. 2023 06:00

Vodomerná stanica rkm Súčasný stav (rozdiel) [cm] Predpoveď [cm]
Devín 1879,8 176 (+1) 170 Zobraziť na mape
Bratislava 1868,8 300 (+1) 295 Zobraziť na mape
Medveďov 1806,3 133 (-10) 130 Zobraziť na mape
Komárno 1767,8 176 (-7) 170 Zobraziť na mape
Štúrovo 1718,6 125 (-1) 120 Zobraziť na mape

Štandardizované plavebné opatrenia Aktualizované: 28. 01. 2023 01:27

Číslo Predmet Vodná cesta Dátum vydania Platné od Platné do
SK/2023/4/0 Oznámenie Dunaj rkm 1871,0 - 1869,2 27. 01. 2023 13:11 05. 02. 2023 05. 02. 2023 Zobraziť na mape
SK/2023/2/0 Oznámenie Pravá plavebná komora Gabčíkovo 19. 01. 2023 12:31 14. 02. 2023 16. 02. 2023 Zobraziť na mape
SK/2022/3/1 Oznámenie LAVA PLAVEBNA KOMORA GABCIKOVO 16. 12. 2022 13:32 09. 03. 2022 31. 12. 2023 Zobraziť na mape
SK/2022/134/0 Informačná služba Dunaj kanál rkm 38,4 - 0,0 01. 12. 2022 15:15 01. 12. 2022 15. 03. 2023 Zobraziť na mape
SK/2022/106/0 Oznámenie Dunaj rkm 1864,5 - 1864,0 06. 09. 2022 10:57 12. 09. 2022 Zobraziť na mape

Ostatné plavebné opatrenia >>

Oznamy

10.10.2022

Nové online prostredie určené subjektom vnútrozemskej plavby na plánovanie ich plavby

Aktuálne informácie sú nevyhnutné pre vodcov plavidiel a logistických partnerov na spoľahlivé plánovanie trasy a plavby. Prístup k nemenným aj dynamicky sa aktualizovaným informáciám, ktoré poskytujú nepretržitý prehľad o situácií na vodných cestách je mimoriadne dôležité....

29.04.2021

Nové štandardizované formuláre DAVID

pri príchode alebo odchode z vymedzeného územia verejného prístavu SR Za účelom harmonizácie formulárov používaných v podunajských štátoch pri ohlasovacej povinnosti sa v Slovenskej republike zavádzajú od 1. mája 2021 nové medzinárodné štandardizované formuláre DAVID (Danube...

07.09.2018

Aktualizácia RIS Index

K dispozícii je aktualizovaný slovenský RIS Index pre vodnú cestu Dunaj. Najnovšia verzia 2.1 z 01.08.2018 je k dispozícii tu.

Ostatné oznamy >>