Aktuálne plavebné podmienky Aktualizované: 10. 06. 2023 09:57

Režim plavby na základe vodných stavov

Bez obmedzenia Úsek Devín 1880,2 - Gabčíkovo 1811,0

Bez obmedzenia Úsek Gabčíkovo 1811,0 - Ipeľ 1708,2

Stavy plavebných komôr

Otvorená Pravá komora VD Gabčíkovo
Zatvorená Ľavá komora VD Gabčíkovo Zobraziť detail

LEGENDA

Bez obmedzenia S obmedzením Plavba pozastavená

Informácia o režime plavby má len informatívny charakter. Vodcovia plavidiel a ostatní účastníci plavby sú povinní riadiť sa príslušným plavebným opatrením a pokynmi Dopravného úradu alebo riadiaceho centra plavebných komôr.

Stavy vodných hladín Dátum a čas merania: 10. 06. 2023 06:00

Vodomerná stanica rkm Súčasný stav (rozdiel) [cm] Predpoveď [cm]
Devín 1879,8 265 (-4) 270 Zobraziť na mape
Bratislava 1868,8 354 (-4) 360 Zobraziť na mape
Medveďov 1806,3 265 (-1) 265 Zobraziť na mape
Komárno 1767,8 280 (-2) 280 Zobraziť na mape
Štúrovo 1718,6 215 (+2) 215 Zobraziť na mape

Štandardizované plavebné opatrenia Aktualizované: 10. 06. 2023 09:57

Číslo Predmet Vodná cesta Dátum vydania Platné od Platné do
SK/2023/46/0 Oznámenie Pravá plavebná komora Gabčíkovo 06. 06. 2023 13:51 11. 07. 2023 13. 07. 2023 Zobraziť na mape
SK/2023/43/0 Oznámenie Dunaj kanál rkm 31,8 - 35,1 06. 06. 2023 13:39 10. 06. 2023 11. 06. 2023 Zobraziť na mape
SK/2023/10/0 Informačná služba Dunaj rkm 1880,2 - 1708,2 13. 04. 2023 13:00 01. 05. 2023 30. 06. 2023 Zobraziť na mape
SK/2023/9/0 Oznámenie Dunaj rkm 1864,8 - 1864,0 04. 04. 2023 17:03 11. 04. 2023 Zobraziť na mape
SK/2023/7/0 Oznámenie Dunaj kanál rkm 33,0 - 31,6 17. 03. 2023 12:57 23. 03. 2023 Zobraziť na mape

Ostatné plavebné opatrenia >>

Oznamy

07.06.2023

Elektronické nahlasovanie plavieb

Dopravný úrad oznamuje, že v zmysle plavebného opatrenia č. 10/2023 je možné poskytovať hlásenia o plavbe, t.j. hlásenia o príchode a odchode do/z verejných prístavov SR a hlásenia pri tranzite cez verejné prístavy SR, aj elektronicky prostredníctvom systému...

10.10.2022

Nové online prostredie určené subjektom vnútrozemskej plavby na plánovanie ich plavby

Aktuálne informácie sú nevyhnutné pre vodcov plavidiel a logistických partnerov na spoľahlivé plánovanie trasy a plavby. Prístup k nemenným aj dynamicky sa aktualizovaným informáciám, ktoré poskytujú nepretržitý prehľad o situácií na vodných cestách je mimoriadne dôležité....

29.04.2021

Nové štandardizované formuláre DAVID

pri príchode alebo odchode z vymedzeného územia verejného prístavu SR Za účelom harmonizácie formulárov používaných v podunajských štátoch pri ohlasovacej povinnosti sa v Slovenskej republike zavádzajú od 1. mája 2021 nové medzinárodné štandardizované formuláre DAVID (Danube...

Ostatné oznamy >>