Aktuálne plavebné podmienky Aktualizované: 01. 12. 2020 19:17

Režim plavby na základe vodných stavov

Bez obmedzenia Úsek Devín 1880,2 - Gabčíkovo 1811,0

Bez obmedzenia Úsek Gabčíkovo 1811,0 - Ipeľ 1708,2

Stavy plavebných komôr

Zatvorená Pravá komora VD Gabčíkovo
S obmedzením Ľavá komora VD Gabčíkovo Zobraziť detail

LEGENDA

Bez obmedzenia S obmedzením Plavba pozastavená

Informácia o režime plavby má len informatívny charakter. Vodcovia plavidiel a ostatní účastníci plavby sú povinní riadiť sa príslušným plavebným opatrením a pokynmi Dopravného úradu alebo riadiaceho centra plavebných komôr.

Stavy vodných hladín Dátum a čas merania: 01. 12. 2020 18:00

Vodomerná stanica rkm Súčasný stav (rozdiel) [cm] Predpoveď [cm]
Devín 1879,8 147 (-1) 150 Zobraziť na mape
Bratislava 1868,8 278 (0) 280 Zobraziť na mape
Medveďov 1806,3 104 (+2) 105 Zobraziť na mape
Komárno 1767,8 145 (+12) 140 Zobraziť na mape
Štúrovo 1718,6 74 (-6) 75 Zobraziť na mape

Štandardizované plavebné opatrenia Aktualizované: 01. 12. 2020 19:17

Číslo Predmet Vodná cesta Dátum vydania Platné od Platné do
SK/2020/123/1 Oznámenie OPRAVOVNE LODI BRATISLAVA 27. 11. 2020 14:40 26. 11. 2020 Zobraziť na mape
SK/2020/100/1 Oznámenie PLAVEBNE KOMORY GABCIKOVO 14. 10. 2020 08:20 28. 09. 2020 17. 01. 2021 Zobraziť na mape
SK/2020/114/0 Oznámenie Dunaj rkm 1879,7 - 1879,2 30. 09. 2020 15:12 05. 10. 2020 Zobraziť na mape
SK/2020/60/0 Oznámenie POTRUBNY MOST PALENISKO 27. 07. 2020 14:04 27. 07. 2020 31. 12. 2020 Zobraziť na mape
SK/2020/46/0 Oznámenie Dunaj kanál rkm 34,0 - 32,0 03. 07. 2020 14:20 08. 07. 2020 Zobraziť na mape

Ostatné plavebné opatrenia >>

Oznamy

07.09.2018

Aktualizácia RIS Index

K dispozícii je aktualizovaný slovenský RIS Index pre vodnú cestu Dunaj. Najnovšia verzia 2.1 z 01.08.2018 je k dispozícii tu.

16.07.2014

Mobilná aplikácia SlovRIS

Od 2. júla 2014 je voľne dostupná mobilná aplikácia "SlovRIS" pre zariadenia s operačným systémom iOS. Aplikácia bola vyvinutá v rámci projektu "IRIS Europe 3" ako súčasť pracovného balíka 2.4 "Štúdia uskutočniteľnosti / pilotná implementácia...

18.11.2013

Nariadenie komisie (EÚ) o technických špecifikáciách pre Inland ECDIS

Dňa 28.9.2013 bolo v Úradnom vestníku EÚ publikované Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 909/2013 z 10. septembra 2013 o technických špecifikáciách elektronického mapového zobrazovacieho a informačného systému pre vnútrozemskú plavbu (Inland ECDIS) uvedených v smernici ...

Ostatné oznamy >>