Kontakt

Prevádzkovateľ a správca systému RIS

Dopravný úrad
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava

Kontaktná osoba:
Ing. Štefan Chalupka

Odbor plavebnej bezpečnosti, vodných ciest a prístavov
tel: +421 2 48 777 618
e-mail: stefan.chalupka@nsat.sk