Detail

18. 11. 2013

Nariadenie komisie (EÚ) o technických špecifikáciách pre Inland ECDIS


Dňa 28.9.2013 bolo v Úradnom vestníku EÚ publikované Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 909/2013 z 10. septembra 2013 o technických špecifikáciách elektronického mapového zobrazovacieho a informačného systému pre vnútrozemskú plavbu (Inland ECDIS) uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES.