Detail

10. 10. 2022

Nové online prostredie určené subjektom vnútrozemskej plavby na plánovanie ich plavby


Aktuálne informácie sú nevyhnutné pre vodcov plavidiel a logistických partnerov na spoľahlivé plánovanie trasy a plavby. Prístup k nemenným aj dynamicky sa aktualizovaným informáciám, ktoré poskytujú nepretržitý prehľad o situácií na vodných cestách je mimoriadne dôležité. V súčasnosti partnerstvo 13 európskych krajín preto vytvorilo úplne nové online prostredie na ich poskytovanie: EuRIS - European River Information Services (preklad: Európske riečne informačné služby).

Platforma na webovej adrese www.eurisportal.eu pomôže subjektom vnútrozemskej plavby plánovať plavbu a čas priplávania do cieľa naprieč Európou na užívateľsky ľahko prístupnom portáli.

V minulosti museli vodcovia plavidiel vyhľadávať relevantné informácie na mnohých webových stránkach a v informačných zdrojoch, najmä ak prekračovali štátne hranice jednotlivých štátov. EuRIS ponúka možnosť získať všetky relevantné informácie týkajúce sa plavby a plavebnej premávky na jednom komplexnom mieste tým, že spája údaje z 13 štátov na jednej platforme.

Informácie v reálnom čase

Vodcovia plavidiel a iné subjekty môžu kedykoľvek zhromažďovať informácie v reálnom čase a získať prehľad o aktuálnej dopravnej situácií na svojej trase plavby, čakacích dobách, nehodách alebo poruchách, ktoré ovplyvňujú celkový čas cesty. Môžu tiež zdieľať informácie s ostatnými, napríklad svojim ETA. Toto je dostupné v chránenom prostredí, takže súkromie všetkých používateľov je zaručené.

Prepojená sieť vnútrozemských vodných ciest v Európe

Platforma pokrýva väčšinu siete prepojených vnútrozemských vodných ciest v Európe. To zahŕňa 7 hlavných vodných koridorov (Rýn, Dunaj, Elba, Moselle, Dunkirk – Scheldt, Amsterdam – Antverpy – Liège, Amsterdam – Antverpy – Brusel) a oveľa viac.

Súčasné partnerstvo tvoria tieto štáty: Belgicko, Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Srbsko.

Spolupráca vyústila do spoločne vytvoreného cezhraničného systému, ktorý je jedinečný vo svojom rozsahu a vysoko prínosných službách. Štáty budú pokračovať vo svojej spolupráci aj v nasledujúcich rokoch a ďalej rozvíjať platformu v závislosti od potrieb a požiadaviek jej užívateľov. 

EuRIS -  vaša brána k informáciám o vnútrozemskej plavbe v Európe