Detail

17. 09. 2009

Vláda SR dá na rozvoj vodnej dopravy 7,76 milióna eur


Bratislava- Vláda SR podporí rozvoj vodnej dopravy na Slovensku. V priebehu najbližších štyroch rokov investuje 7,76 milióna eur (233,78 milióna Sk). Vyplýva to z návrhu generálneho programu implementácie NAIADES v SR, ktorý na dnešnom rokovaní schválila vláda. Jeho predkladateľom bolo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR.

Integrovaný európsky akčný program pre vnútrozemskú vodnú dopravu – NAIADES je podľa rezortu dopravy založený na dôkladnom posúdení predmetnej oblasti a rozsiahlych konzultáciách s členskými štátmi. Zameriava sa na päť strategických a navzájom závislých oblastí pre komplexnú politiku vnútrozemskej vodnej dopravy. Ide tak o trh, loďstvo, pracovné miesta a zručnosti, vnímanie verejnosťou a infraštruktúra. Do programu patria odporúčania akcií, ktoré majú vykonať členské štáty, Európske spoločenstvo a iné zúčastnené strany v období rokov 2006 – 2013.

Európska komisia na dosiahnutie svojich cieľov uvedených v európskom akčnom programe pre vnútrozemskú vodnú dopravu – NAIADES vyzvala členské štáty, aby pri jeho implementovaní zohrávali aktívnu úlohu.

Viac informácií o schválenom materiáli môžete nájsť tu.