Elektronické mapy

Tvorbu elektronických plavebných máp pre vnútrozemské vodné cesty (Inland ENC) na Slovensku zabezpečuje Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP). Aktuálne mapy sú vytvorené v súlade so štandardom Inland ECDIS 2.3 na celom úseku Dunaja od r.km 1880,2 po 1708,3 (Devín – Chľaba) s výnimkou starého koryta Dunaja medzi Čunovom a Sapom, keďže na tomto úseku v súčasnosti plavebná dráha nie je udržiavaná.

Mapy sú majetkom SVP. Sú dostupné zadarmo, ale nesmú sa používať na komerčné účely.

Po stiahnutí súborov .ZIP ich rozbaľte (napr. pomocou programu Filzip). Mapové súbory sú vo formáte *.000. Na ich prezeranie je potrebné mať nainštalovaný prehliadač ENC. Je možné použiť napríklad prehliadač SeeMyENC, ktorý je voľne dostupný.

Súbory s mapami si môžete prevziať na tejto stránke SVP, š.p.

Elektronické navigačné mapy ďalších krajín sú dostupné na týchto stránkach: