Prístavy a terminály

Riečny kilometer Vodná cesta Názov objektu ISRS kód
1868,6 Dunaj Osobný prístav Bratislava SKBAB00001HRBA118686
1871,4 Dunaj Bratislava SKBAB00001HRBA118714
1767,1 Dunaj Komárno SKKNP00001HRBA117671
1718,6 Dunaj Štúrovo SKSRA00001HRBA117186
1752,0 Dunaj Patince SKXXX00001HRBA117520

 

 

Riečny kilometer Vodná cesta Názov objektu ISRS kód
1865,4 Dunaj Prekladisko tekutých tovarov - Bazén Pálenisko SKBAB00001TRM0118654
1866,0 Dunaj Prekladisko minerálnych olejov SPaP Bratislava SKBAB00001TRM0118660
1866,3 Dunaj Terminál hromadných tovarov SPaP Južný bazén Bratislava SKBAB00001TRM0118663
1866,8 Dunaj Terminál hromadných tovarov SPaP Bratislava SKBAB00001TRM0118668
1865,4 Dunaj Kontajnerový terminál SPaP Bratislava SKBAB00001TRM0218654
1866,3 Dunaj Terminál hromadných tovarov SPaP Severný bazén Bratislava SKBAB00001TRM0218663
1865,4 Dunaj Terminál Ferroservis Pálenisko Bratislava SKBAB00001TRM0318654
1865,4 Dunaj Ro-Ro terminál SPaP Bratislava SKBAB00001TRM0418654
1865,4 Dunaj Terminál ťažkých a nadrozmerných tovarov SPaP Bratislava SKBAB00001TRM0518654
1865,4 Dunaj Terminál kusových tovarov SPaP Bazén Pálenisko Bratislava SKBAB00001TRM0618654
1766,3 Dunaj Terminál tekutých tovarov DPT Komárno SKKNP00001TRM0117663
1767,1 Dunaj Terminál hromadných tovarov SPaP Komárno SKKNP00001TRM0117671
1767,1 Dunaj Terminál kusových tovarov SPaP Komárno SKKNP00001TRM0217671
1792,4 Dunaj Gamota Trading Klížská Nemá SKXXX00001TRM0117924
1721,8 Dunaj Priemyselný park Štúrovo SKSRA00001TRM0117218

 

 

Atlas kotvísk

V rámci projektu Newada Duo bol vypracovaný tzv. Atlas kotvísk pre kotviská na hlavnom toku vodnej cesty Dunaj. V prípade Slovenskej republiky ide o úsek od rkm. 1880,2 (Devín) po rkm. 1708 (Chľaba). Tento je dostupný tu prípadne na FIS portáli pre Dunaj, kde je Atlas kotvísk dostupný aj pre ostatné Dunajské krajiny.