Vodomerné stanice

Devín

Dátum a čas merania: 25. 09. 2021 06:00

Súčasný stav [cm]: 179

Rozdiel [cm]: -13

Predpoveď na: 26. 09. 2021 06:00

Predpoveď [cm]: 160


Referenčné údaje vodomernej stanice

Hladina nízkej plavebnej vody podľa DK [cm]: 130

Hladina vysokej plavebnej vody podľa DK [cm]: 600

Riečny km: 1879,8

Ohraničenie od [rkm]: 1880,2

Ohraničenie do [rkm]: 1873,2

Nulový bod [m. n. m.]: 132,84

Referenčný systém: BALTIC SEA

Zobraziť na mape

Vodný stav [cm]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty Predpovedaná hodnota Predpovedaná hodnota

Prietok [m3/s]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty

Namerané hodnoty

Dátum a čas Vodný stav [cm] Prietok [m3/s]
25. 09. 2021 06:00179 1322

Bratislava

Dátum a čas merania: 25. 09. 2021 06:00

Súčasný stav [cm]: 306

Rozdiel [cm]: -8

Predpoveď na: 26. 09. 2021 06:00

Predpoveď [cm]: 290


Referenčné údaje vodomernej stanice

Hladina nízkej plavebnej vody podľa DK [cm]: 233

Hladina vysokej plavebnej vody podľa DK [cm]: 643

Riečny km: 1868,8

Ohraničenie od [rkm]: 1873,2

Ohraničenie do [rkm]: 1851,7

Nulový bod [m. n. m.]: 128,40

Referenčný systém: BALTIC SEA

Zobraziť na mape

Vodný stav [cm]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty Predpovedaná hodnota Predpovedaná hodnota

Namerané hodnoty

Dátum a čas Vodný stav [cm]
25. 09. 2021 06:00306

Medveďov

Dátum a čas merania: 25. 09. 2021 18:00

Súčasný stav [cm]: 135

Rozdiel [cm]: -26

Predpoveď na: 26. 09. 2021 06:00

Predpoveď [cm]: 140


Referenčné údaje vodomernej stanice

Hladina nízkej plavebnej vody podľa DK [cm]: 116

Hladina vysokej plavebnej vody podľa DK [cm]: 644

Riečny km: 1806,3

Ohraničenie od [rkm]: 1810,0

Ohraničenie do [rkm]: 1791,0

Nulový bod [m. n. m.]: 107,38

Referenčný systém: BALTIC SEA

Zobraziť na mape

Vodný stav [cm]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty Predpovedaná hodnota Predpovedaná hodnota

Prietok [m3/s]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty

Namerané hodnoty

Dátum a čas Vodný stav [cm] Prietok [m3/s]
25. 09. 2021 18:00135 0
25. 09. 2021 06:00161 1336

Komárno

Dátum a čas merania: 25. 09. 2021 06:00

Súčasný stav [cm]: 173

Rozdiel [cm]: 0

Predpoveď na: 26. 09. 2021 06:00

Predpoveď [cm]: 155


Referenčné údaje vodomernej stanice

Hladina nízkej plavebnej vody podľa DK [cm]: 136

Hladina vysokej plavebnej vody podľa DK [cm]: 588

Riečny km: 1767,8

Ohraničenie od [rkm]: 1791,0

Ohraničenie do [rkm]: 1736,0

Nulový bod [m. n. m.]: 103,33

Referenčný systém: BALTIC SEA

Zobraziť na mape

Vodný stav [cm]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty Predpovedaná hodnota Predpovedaná hodnota

Prietok [m3/s]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty

Namerané hodnoty

Dátum a čas Vodný stav [cm] Prietok [m3/s]
25. 09. 2021 06:00173 1412

Štúrovo

Dátum a čas merania: 25. 09. 2021 06:00

Súčasný stav [cm]: 101

Rozdiel [cm]: -9

Predpoveď na: 26. 09. 2021 06:00

Predpoveď [cm]: 95


Referenčné údaje vodomernej stanice

Hladina nízkej plavebnej vody podľa DK [cm]: 59

Hladina vysokej plavebnej vody podľa DK [cm]: 503

Riečny km: 1718,6

Ohraničenie od [rkm]: 1736,0

Ohraničenie do [rkm]: 1708,2

Nulový bod [m. n. m.]: 100,93

Referenčný systém: BALTIC SEA

Zobraziť na mape

Vodný stav [cm]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty Predpovedaná hodnota Predpovedaná hodnota

Prietok [m3/s]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty

Namerané hodnoty

Dátum a čas Vodný stav [cm] Prietok [m3/s]
25. 09. 2021 06:00101 1524

Zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav