Vodomerné stanice

Devín

Dátum a čas merania: 02. 10. 2023 12:00

Súčasný stav [cm]: 127

Rozdiel [cm]: +1

Predpoveď na: 03. 10. 2023 06:00

Predpoveď [cm]: 130


Referenčné údaje vodomernej stanice

Hladina nízkej plavebnej vody podľa DK [cm]: 130

Hladina vysokej plavebnej vody podľa DK [cm]: 600

Riečny km: 1879,8

Ohraničenie od [rkm]: 1880,2

Ohraničenie do [rkm]: 1873,2

Nulový bod [m. n. m.]: 132,84

Referenčný systém: BALTIC SEA

Zobraziť na mape

Vodný stav [cm]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty Predpovedaná hodnota Predpovedaná hodnota

Prietok [m3/s]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty

Namerané hodnoty

Dátum a čas Vodný stav [cm] Prietok [m3/s]
02. 10. 2023 12:00127 0
02. 10. 2023 06:00126 997
02. 10. 2023 00:00114 0

Bratislava

Dátum a čas merania: 02. 10. 2023 06:00

Súčasný stav [cm]: 281

Rozdiel [cm]: -3

Predpoveď na: 03. 10. 2023 06:00

Predpoveď [cm]: 285


Referenčné údaje vodomernej stanice

Hladina nízkej plavebnej vody podľa DK [cm]: 233

Hladina vysokej plavebnej vody podľa DK [cm]: 643

Riečny km: 1868,8

Ohraničenie od [rkm]: 1873,2

Ohraničenie do [rkm]: 1851,7

Nulový bod [m. n. m.]: 128,40

Referenčný systém: BALTIC SEA

Zobraziť na mape

Vodný stav [cm]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty Predpovedaná hodnota Predpovedaná hodnota

Namerané hodnoty

Dátum a čas Vodný stav [cm]
02. 10. 2023 06:00281

Medveďov

Dátum a čas merania: 02. 10. 2023 12:00

Súčasný stav [cm]: 68

Rozdiel [cm]: -4

Predpoveď na: 03. 10. 2023 06:00

Predpoveď [cm]: 80


Referenčné údaje vodomernej stanice

Hladina nízkej plavebnej vody podľa DK [cm]: 116

Hladina vysokej plavebnej vody podľa DK [cm]: 644

Riečny km: 1806,3

Ohraničenie od [rkm]: 1810,0

Ohraničenie do [rkm]: 1791,0

Nulový bod [m. n. m.]: 107,38

Referenčný systém: BALTIC SEA

Zobraziť na mape

Vodný stav [cm]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty Predpovedaná hodnota Predpovedaná hodnota

Prietok [m3/s]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty

Namerané hodnoty

Dátum a čas Vodný stav [cm] Prietok [m3/s]
02. 10. 2023 12:0068 0
02. 10. 2023 06:0072 909
02. 10. 2023 00:0078 0

Komárno

Dátum a čas merania: 02. 10. 2023 12:00

Súčasný stav [cm]: 104

Rozdiel [cm]: -2

Predpoveď na: 03. 10. 2023 06:00

Predpoveď [cm]: 105


Referenčné údaje vodomernej stanice

Hladina nízkej plavebnej vody podľa DK [cm]: 136

Hladina vysokej plavebnej vody podľa DK [cm]: 588

Riečny km: 1767,8

Ohraničenie od [rkm]: 1791,0

Ohraničenie do [rkm]: 1736,0

Nulový bod [m. n. m.]: 103,33

Referenčný systém: BALTIC SEA

Zobraziť na mape

Vodný stav [cm]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty Predpovedaná hodnota Predpovedaná hodnota

Prietok [m3/s]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty

Namerané hodnoty

Dátum a čas Vodný stav [cm] Prietok [m3/s]
02. 10. 2023 12:00104 0
02. 10. 2023 06:00106 1038
02. 10. 2023 00:00106 0

Štúrovo

Dátum a čas merania: 02. 10. 2023 12:00

Súčasný stav [cm]: 46

Rozdiel [cm]: -2

Predpoveď na: 03. 10. 2023 06:00

Predpoveď [cm]: 50


Referenčné údaje vodomernej stanice

Hladina nízkej plavebnej vody podľa DK [cm]: 59

Hladina vysokej plavebnej vody podľa DK [cm]: 503

Riečny km: 1718,6

Ohraničenie od [rkm]: 1736,0

Ohraničenie do [rkm]: 1708,2

Nulový bod [m. n. m.]: 100,93

Referenčný systém: BALTIC SEA

Zobraziť na mape

Vodný stav [cm]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty Predpovedaná hodnota Predpovedaná hodnota

Prietok [m3/s]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty

Namerané hodnoty

Dátum a čas Vodný stav [cm] Prietok [m3/s]
02. 10. 2023 12:0046 0
02. 10. 2023 06:0048 1170
02. 10. 2023 00:0053 0

Zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav