Vodomerné stanice

Devín

Dátum a čas merania: 19. 01. 2021 12:00

Súčasný stav [cm]: 129

Rozdiel [cm]: +3

Predpoveď na: 20. 01. 2021 06:00

Predpoveď [cm]: 150


Referenčné údaje vodomernej stanice

Hladina nízkej plavebnej vody podľa DK [cm]: 130

Hladina vysokej plavebnej vody podľa DK [cm]: 600

Riečny km: 1879,8

Ohraničenie od [rkm]: 1880,2

Ohraničenie do [rkm]: 1873,2

Nulový bod [m. n. m.]: 132,84

Referenčný systém: BALTIC SEA

Zobraziť na mape

Vodný stav [cm]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty Predpovedaná hodnota Predpovedaná hodnota

Prietok [m3/s]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty

Namerané hodnoty

Dátum a čas Vodný stav [cm] Prietok [m3/s]
19. 01. 2021 12:00129 0
19. 01. 2021 06:00126 1015
19. 01. 2021 00:00124 0

Bratislava

Dátum a čas merania: 19. 01. 2021 06:00

Súčasný stav [cm]: 268

Rozdiel [cm]: -1

Predpoveď na: 20. 01. 2021 06:00

Predpoveď [cm]: 280


Referenčné údaje vodomernej stanice

Hladina nízkej plavebnej vody podľa DK [cm]: 233

Hladina vysokej plavebnej vody podľa DK [cm]: 643

Riečny km: 1868,8

Ohraničenie od [rkm]: 1873,2

Ohraničenie do [rkm]: 1851,7

Nulový bod [m. n. m.]: 128,40

Referenčný systém: BALTIC SEA

Zobraziť na mape

Vodný stav [cm]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty Predpovedaná hodnota Predpovedaná hodnota

Namerané hodnoty

Dátum a čas Vodný stav [cm]
19. 01. 2021 06:00268

Medveďov

Dátum a čas merania: 20. 01. 2021 00:00

Súčasný stav [cm]: 77

Rozdiel [cm]: +2

Predpoveď na:

Predpoveď [cm]: N/A


Referenčné údaje vodomernej stanice

Hladina nízkej plavebnej vody podľa DK [cm]: 116

Hladina vysokej plavebnej vody podľa DK [cm]: 644

Riečny km: 1806,3

Ohraničenie od [rkm]: 1810,0

Ohraničenie do [rkm]: 1791,0

Nulový bod [m. n. m.]: 107,38

Referenčný systém: BALTIC SEA

Zobraziť na mape

Vodný stav [cm]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty Predpovedaná hodnota Predpovedaná hodnota

Prietok [m3/s]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty

Namerané hodnoty

Dátum a čas Vodný stav [cm] Prietok [m3/s]
20. 01. 2021 00:0077 0

Komárno

Dátum a čas merania: 20. 01. 2021 00:00

Súčasný stav [cm]: 127

Rozdiel [cm]: +2

Predpoveď na:

Predpoveď [cm]: N/A


Referenčné údaje vodomernej stanice

Hladina nízkej plavebnej vody podľa DK [cm]: 136

Hladina vysokej plavebnej vody podľa DK [cm]: 588

Riečny km: 1767,8

Ohraničenie od [rkm]: 1791,0

Ohraničenie do [rkm]: 1736,0

Nulový bod [m. n. m.]: 103,33

Referenčný systém: BALTIC SEA

Zobraziť na mape

Vodný stav [cm]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty Predpovedaná hodnota Predpovedaná hodnota

Prietok [m3/s]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty

Namerané hodnoty

Dátum a čas Vodný stav [cm] Prietok [m3/s]
20. 01. 2021 00:00127 0

Štúrovo

Dátum a čas merania: 19. 01. 2021 06:00

Súčasný stav [cm]: 65

Rozdiel [cm]: -4

Predpoveď na: 20. 01. 2021 06:00

Predpoveď [cm]: 75


Referenčné údaje vodomernej stanice

Hladina nízkej plavebnej vody podľa DK [cm]: 59

Hladina vysokej plavebnej vody podľa DK [cm]: 503

Riečny km: 1718,6

Ohraničenie od [rkm]: 1736,0

Ohraničenie do [rkm]: 1708,2

Nulový bod [m. n. m.]: 100,93

Referenčný systém: BALTIC SEA

Zobraziť na mape

Vodný stav [cm]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty Predpovedaná hodnota Predpovedaná hodnota

Prietok [m3/s]

Namerané hodnoty Namerané hodnoty

Namerané hodnoty

Dátum a čas Vodný stav [cm] Prietok [m3/s]
19. 01. 2021 06:0065 1276

Zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav