Správy pre vodcov plavidiel

Štandardizované plavebné opatrenia Aktualizované: 28. 03. 2023 13:52

ČísloPredmetVodná cestaDátum vydaniaPlatné odPlatné do
SK/2023/7/0 Oznámenie Dunaj kanál rkm 33,0 - 31,6 17. 03. 2023 12:57 23. 03. 2023 Zobraziť na mape
SK/2022/3/1 Oznámenie LAVA PLAVEBNA KOMORA GABCIKOVO 16. 12. 2022 13:32 09. 03. 2022 31. 12. 2023 Zobraziť na mape
SK/2022/106/0 Oznámenie Dunaj rkm 1864,5 - 1864,0 06. 09. 2022 10:57 12. 09. 2022 Zobraziť na mape
SK/2022/76/0 Oznámenie Dunaj kanál rkm 31,4 - 31,8 04. 08. 2022 14:07 09. 08. 2022 Zobraziť na mape
SK/2022/58/0 Oznámenie Dunaj rkm 1792,8 - 1792,7 08. 07. 2022 10:11 12. 07. 2022 Zobraziť na mape
SK/2021/135/0 Oznámenie Dunaj rkm 1864,2 - 1863,8 07. 10. 2021 14:50 12. 10. 2021 Zobraziť na mape

Všetky správy pre veliteľov lodí týkajúce sa plavby a premávky, správy o vodnom stave, správy o ľadochode, vrátane už neaktuálnych správ, ktoré vydáva Dopravný úrad pre vodnú cestu Dunaj, ako aj správy pre veliteľov lodí z iných krajín (Rakúsko, Nemecko) nájdete na stránke http://nts.slovris.sk.

Plavebné opatrenia v neštandardizovanej forme, ktoré vydáva Dopravný úrad pre všetky vodné cesty SR, nájdete na stránke Dopravného úradu (iba v slovenskom jazyku).