Správy pre vodcov plavidiel

Štandardizované plavebné opatrenia Aktualizované: 02. 10. 2023 16:47

ČísloPredmetVodná cestaDátum vydaniaPlatné odPlatné do
SK/2023/133/0 Oznámenie Pravá plavebná komora Gabčíkovo 07. 09. 2023 13:10 03. 10. 2023 03. 10. 2023 Zobraziť na mape
SK/2023/120/0 Oznámenie Dunaj kanál rkm 35,6 - 35,3 18. 08. 2023 12:49 24. 08. 2023 Zobraziť na mape
SK/2023/119/0 Oznámenie Dunaj rkm 1879,0 - 1879,6 18. 08. 2023 08:42 22. 08. 2023 Zobraziť na mape
SK/2023/98/0 Oznámenie Dunaj rkm 1864,4 - 1863,8 01. 08. 2023 15:43 02. 08. 2023 Zobraziť na mape
SK/2023/63/0 Oznámenie Dunaj rkm 1865,0 - 1863,0 21. 06. 2023 15:42 22. 06. 2023 Zobraziť na mape
SK/2022/3/1 Oznámenie LAVA PLAVEBNA KOMORA GABCIKOVO 16. 12. 2022 13:32 09. 03. 2022 31. 12. 2023 Zobraziť na mape

Všetky správy pre veliteľov lodí týkajúce sa plavby a premávky, správy o vodnom stave, správy o ľadochode, vrátane už neaktuálnych správ, ktoré vydáva Dopravný úrad pre vodnú cestu Dunaj, ako aj správy pre veliteľov lodí z iných krajín (Rakúsko, Nemecko) nájdete na stránke http://nts.slovris.sk.

Plavebné opatrenia v neštandardizovanej forme, ktoré vydáva Dopravný úrad pre všetky vodné cesty SR, nájdete na stránke Dopravného úradu (iba v slovenskom jazyku).