Správy pre vodcov plavidiel

Štandardizované plavebné opatrenia Aktualizované: 05. 07. 2022 17:37

ČísloPredmetVodná cestaDátum vydaniaPlatné odPlatné do
SK/2022/25/0 Oznámenie Dunaj rkm 1792,2 - 1791,6 26. 05. 2022 08:53 30. 05. 2022 Zobraziť na mape
SK/2022/11/0 Oznámenie Dunaj kanál rkm 31,4 - 31,8 27. 04. 2022 14:57 02. 05. 2022 Zobraziť na mape
SK/2022/4/0 Oznámenie Dunaj rkm 1877,3 - 1876,9 24. 03. 2022 14:24 29. 03. 2022 Zobraziť na mape
SK/2022/3/0 Oznámenie LAVA PLAVEBNA KOMORA GABCIKOVO 01. 03. 2022 15:21 09. 03. 2022 31. 12. 2022 Zobraziť na mape
SK/2022/1/0 Oznámenie Dunaj rkm 1750,5 - 1750,5 19. 01. 2022 10:18 19. 01. 2022 31. 07. 2022 Zobraziť na mape
SK/2021/135/0 Oznámenie Dunaj rkm 1864,2 - 1863,8 07. 10. 2021 14:50 12. 10. 2021 Zobraziť na mape

Všetky správy pre veliteľov lodí týkajúce sa plavby a premávky, správy o vodnom stave, správy o ľadochode, vrátane už neaktuálnych správ, ktoré vydáva Dopravný úrad pre vodnú cestu Dunaj, ako aj správy pre veliteľov lodí z iných krajín (Rakúsko, Nemecko) nájdete na stránke http://nts.slovris.sk.

Plavebné opatrenia v neštandardizovanej forme, ktoré vydáva Dopravný úrad pre všetky vodné cesty SR, nájdete na stránke Dopravného úradu (iba v slovenskom jazyku).