Správy pre vodcov plavidiel

Štandardizované plavebné opatrenia Aktualizované: 26. 09. 2021 02:27

ČísloPredmetVodná cestaDátum vydaniaPlatné odPlatné do
SK/2021/129/0 Oznámenie Dunaj kanál rkm 31,8 - 35,1 20. 09. 2021 13:45 25. 09. 2021 26. 09. 2021 Zobraziť na mape
SK/2021/123/0 Oznámenie Dunaj rkm 1865,4 - 1853,0 09. 09. 2021 15:14 28. 09. 2021 04. 10. 2021 Zobraziť na mape
SK/2021/101/0 Oznámenie Dunaj rkm 1750,5 - 1750,5 17. 08. 2021 14:53 23. 08. 2021 Zobraziť na mape
SK/2021/88/0 Oznámenie Dunaj kanál rkm 32,3 - 31,6 03. 08. 2021 14:36 09. 08. 2021 Zobraziť na mape
SK/2021/18/0 Oznámenie Dunaj rkm 1863,7 - 1863,2 04. 05. 2021 09:58 10. 05. 2021 Zobraziť na mape
SK/2021/12/0 Oznámenie Dunaj rkm 1864,7 - 1864,1 09. 04. 2021 14:53 13. 04. 2021 Zobraziť na mape
SK/2018/74/1 Oznámenie Dunaj rkm 1860,4 - 1860,1 09. 03. 2021 09:23 13. 07. 2018 Zobraziť na mape

Všetky správy pre veliteľov lodí týkajúce sa plavby a premávky, správy o vodnom stave, správy o ľadochode, vrátane už neaktuálnych správ, ktoré vydáva Dopravný úrad pre vodnú cestu Dunaj, ako aj správy pre veliteľov lodí z iných krajín (Rakúsko, Nemecko) nájdete na stránke http://nts.slovris.sk.

Plavebné opatrenia v neštandardizovanej forme, ktoré vydáva Dopravný úrad pre všetky vodné cesty SR, nájdete na stránke Dopravného úradu (iba v slovenskom jazyku).