Správy pre vodcov plavidiel

Štandardizované plavebné opatrenia Aktualizované: 26. 01. 2022 15:17

ČísloPredmetVodná cestaDátum vydaniaPlatné odPlatné do
SK/2022/1/0 Oznámenie Dunaj rkm 1750,5 - 1750,5 19. 01. 2022 10:18 19. 01. 2022 31. 07. 2022 Zobraziť na mape
SK/2021/152/1 Informačná služba Dunaj rkm 1880,2 - 1853,0 03. 01. 2022 11:02 01. 01. 2022 31. 01. 2022 Zobraziť na mape
SK/2021/135/0 Oznámenie Dunaj rkm 1864,2 - 1863,8 07. 10. 2021 14:50 12. 10. 2021 Zobraziť na mape
SK/2021/132/0 Oznámenie Dunaj rkm 1864,9 - 1863,6 01. 10. 2021 14:40 04. 10. 2021 Zobraziť na mape

Všetky správy pre veliteľov lodí týkajúce sa plavby a premávky, správy o vodnom stave, správy o ľadochode, vrátane už neaktuálnych správ, ktoré vydáva Dopravný úrad pre vodnú cestu Dunaj, ako aj správy pre veliteľov lodí z iných krajín (Rakúsko, Nemecko) nájdete na stránke http://nts.slovris.sk.

Plavebné opatrenia v neštandardizovanej forme, ktoré vydáva Dopravný úrad pre všetky vodné cesty SR, nájdete na stránke Dopravného úradu (iba v slovenskom jazyku).