Správy pre vodcov plavidiel

SK/2021/123/0: Oznámenie

 • Dátum vydania: 09. 09. 2021
 • Dôvod správy: Minimálne dotovanie
 • Zdroj správy: Dopravný úrad
 • Platné od: 28. 09. 2021
 • Platné do: 04. 10. 2021

Informácie o komunikačnom kanáli

 • Informácie - vhf: 22 (kapitanát Bratislava)
 • Informácie - telefón: +421 2 48 777 626 (kapitanát Bratislava)
 • Informácie - telefón: +421 31 559 45 39 (plavebné komory Gabčíkovo)
 • Informácie - vhf: 78 (plavebné komory Gabčíkovo)
 • Informácie - internet: https://nts.slovris.sk/Download?attachement=2006000240000002023

Vodná cesta (alebo úsek plavebnej dráhy)

 • Dunaj (rieka: rkm 1865,4 - 1853,0)

  Obmedzenie

  Druh obmedzenia: blokáda
  Poloha: všetky

  Čas (obdobie) obmedzenia:

  • Dátum od: 28. 09. 2021
  • Dátum do: 04. 10. 2021
  • Čas od: 12:00
  • Čas do: 00:00
  • Interval: nepretržite

 • Dunaj kanál (kanál: rkm 38,4 - 8,3)

  Obmedzenie

  Druh obmedzenia: blokáda
  Poloha: všetky

  Čas (obdobie) obmedzenia:

  • Dátum od: 28. 09. 2021
  • Dátum do: 04. 10. 2021
  • Čas od: 12:00
  • Čas do: 00:00
  • Interval: nepretržite

Všetky správy pre veliteľov lodí týkajúce sa plavby a premávky, správy o vodnom stave, správy o ľadochode, vrátane už neaktuálnych správ, ktoré vydáva Dopravný úrad pre vodnú cestu Dunaj, ako aj správy pre veliteľov lodí z iných krajín (Rakúsko, Nemecko) nájdete na stránke http://nts.slovris.sk.

Plavebné opatrenia v neštandardizovanej forme, ktoré vydáva Dopravný úrad pre všetky vodné cesty SR, nájdete na stránke Dopravného úradu (iba v slovenskom jazyku).