Správy pre vodcov plavidiel

SK/2021/132/0: Oznámenie

 • Dátum vydania: 01. 10. 2021
 • Dôvod správy: Nízky vodný stav
 • Zdroj správy: Dopravný úrad
 • Platné od: 04. 10. 2021

Informácie o komunikačnom kanáli

 • Informácie - vhf: 22 (kapitanát Bratislava)
 • Informácie - telefón: +421 2 48 777 626 (kapitanát Bratislava)

Vodná cesta (alebo úsek plavebnej dráhy)

 • Dunaj (rieka: rkm 1864,9 - 1863,6)

  Obmedzenie

  Druh obmedzenia: zákaz predchádzania
  Poloha: všetky

  Čas (obdobie) obmedzenia:

  • Dátum od: 04. 10. 2021
  • Čas od: 14:00
  • Interval: nepretržite

  Druh obmedzenia: zákaz stretávania
  Poloha: všetky

  Čas (obdobie) obmedzenia:

  • Dátum od: 04. 10. 2021
  • Čas od: 14:00
  • Interval: nepretržite

Všetky správy pre veliteľov lodí týkajúce sa plavby a premávky, správy o vodnom stave, správy o ľadochode, vrátane už neaktuálnych správ, ktoré vydáva Dopravný úrad pre vodnú cestu Dunaj, ako aj správy pre veliteľov lodí z iných krajín (Rakúsko, Nemecko) nájdete na stránke http://nts.slovris.sk.

Plavebné opatrenia v neštandardizovanej forme, ktoré vydáva Dopravný úrad pre všetky vodné cesty SR, nájdete na stránke Dopravného úradu (iba v slovenskom jazyku).