Správy pre vodcov plavidiel

SK/2021/143/0: Oznámenie

 • Dátum vydania: 05. 11. 2021
 • Dôvod správy: Bagrovanie
 • Zdroj správy: Dopravný úrad
 • Platné od: 08. 11. 2021

Informácie o komunikačnom kanáli

Objekt

 • HORNA REJDA LAVEJ KOMORY GABCIKOVO (výväzisko: rkm 9,2)

  Obmedzenie

  Druh obmedzenia: zákaz vlnobitia a sania
  Poloha: všetky

  Čas (obdobie) obmedzenia:

  • Dátum od: 08. 11. 2021
  • Čas od: 06:00
  • Čas do: 18:00
  • Interval: pondelok až piatok okrem sviatkov

  Druh obmedzenia: zvýšená opatrnosť
  Poloha: všetky

  Čas (obdobie) obmedzenia:

  • Dátum od: 08. 11. 2021
  • Čas od: 06:00
  • Čas do: 18:00
  • Interval: pondelok až piatok okrem sviatkov

Všetky správy pre veliteľov lodí týkajúce sa plavby a premávky, správy o vodnom stave, správy o ľadochode, vrátane už neaktuálnych správ, ktoré vydáva Dopravný úrad pre vodnú cestu Dunaj, ako aj správy pre veliteľov lodí z iných krajín (Rakúsko, Nemecko) nájdete na stránke http://nts.slovris.sk.

Plavebné opatrenia v neštandardizovanej forme, ktoré vydáva Dopravný úrad pre všetky vodné cesty SR, nájdete na stránke Dopravného úradu (iba v slovenskom jazyku).