Správy pre vodcov plavidiel

SK/2021/148/0: Oznámenie

 • Dátum vydania: 22. 11. 2021
 • Dôvod správy: Udalosť
 • Zdroj správy: Dopravný úrad
 • Platné od: 28. 11. 2021
 • Platné do: 28. 11. 2021

Informácie o komunikačnom kanáli

Vodná cesta (alebo úsek plavebnej dráhy)

 • Dunaj (rieka: rkm 1868,6 - 1867,6)

  Obmedzenie

  Druh obmedzenia: zákaz vlnobitia a sania
  Poloha: vľavo

  Čas (obdobie) obmedzenia:

  • Dátum od: 28. 11. 2021
  • Dátum do: 28. 11. 2021
  • Čas od: 14:00
  • Čas do: 15:00
  • Interval: nepretržite

  Druh obmedzenia: zvýšená opatrnosť
  Poloha: vľavo

  Čas (obdobie) obmedzenia:

  • Dátum od: 28. 11. 2021
  • Dátum do: 28. 11. 2021
  • Čas od: 14:00
  • Čas do: 15:00
  • Interval: nepretržite

Všetky správy pre veliteľov lodí týkajúce sa plavby a premávky, správy o vodnom stave, správy o ľadochode, vrátane už neaktuálnych správ, ktoré vydáva Dopravný úrad pre vodnú cestu Dunaj, ako aj správy pre veliteľov lodí z iných krajín (Rakúsko, Nemecko) nájdete na stránke http://nts.slovris.sk.

Plavebné opatrenia v neštandardizovanej forme, ktoré vydáva Dopravný úrad pre všetky vodné cesty SR, nájdete na stránke Dopravného úradu (iba v slovenskom jazyku).