Správy pre vodcov plavidiel

SK/2022/3/1: Oznámenie

 • Dátum vydania: 16. 12. 2022
 • Dôvod správy: Opravy
 • Zdroj správy: Dopravný úrad
 • Platné od: 09. 03. 2022
 • Platné do: 31. 12. 2023

Informácie o komunikačnom kanáli

Objekt

 • LAVA PLAVEBNA KOMORA GABCIKOVO (plavebná komora: rkm 8,3)

  Obmedzenie

  Druh obmedzenia: blokáda
  Poloha: všetky

  Čas (obdobie) obmedzenia:

  • Dátum od: 01. 03. 2022
  • Dátum do: 31. 12. 2023
  • Interval: nepretržite

Všetky správy pre veliteľov lodí týkajúce sa plavby a premávky, správy o vodnom stave, správy o ľadochode, vrátane už neaktuálnych správ, ktoré vydáva Dopravný úrad pre vodnú cestu Dunaj, ako aj správy pre veliteľov lodí z iných krajín (Rakúsko, Nemecko) nájdete na stránke http://nts.slovris.sk.

Plavebné opatrenia v neštandardizovanej forme, ktoré vydáva Dopravný úrad pre všetky vodné cesty SR, nájdete na stránke Dopravného úradu (iba v slovenskom jazyku).