Správy pre vodcov plavidiel

SK/2022/4/0: Oznámenie

 • Dátum vydania: 24. 03. 2022
 • Dôvod správy: Bagrovanie
 • Zdroj správy: Dopravný úrad
 • Platné od: 29. 03. 2022

Informácie o komunikačnom kanáli

Vodná cesta (alebo úsek plavebnej dráhy)

 • Dunaj (rieka: rkm 1877,3 - 1876,9)

  Obmedzenie

  Druh obmedzenia: zákaz vlnobitia a sania
  Poloha: vľavo

  Čas (obdobie) obmedzenia:

  • Dátum od: 29. 03. 2022
  • Čas od: 06:00
  • Čas do: 18:00
  • Interval: pondelok až piatok okrem sviatkov

  Druh obmedzenia: zvýšená opatrnosť
  Poloha: vľavo

  Čas (obdobie) obmedzenia:

  • Dátum od: 29. 03. 2022
  • Čas od: 06:00
  • Čas do: 18:00
  • Interval: pondelok až piatok okrem sviatkov

Všetky správy pre veliteľov lodí týkajúce sa plavby a premávky, správy o vodnom stave, správy o ľadochode, vrátane už neaktuálnych správ, ktoré vydáva Dopravný úrad pre vodnú cestu Dunaj, ako aj správy pre veliteľov lodí z iných krajín (Rakúsko, Nemecko) nájdete na stránke http://nts.slovris.sk.

Plavebné opatrenia v neštandardizovanej forme, ktoré vydáva Dopravný úrad pre všetky vodné cesty SR, nájdete na stránke Dopravného úradu (iba v slovenskom jazyku).