Správy pre vodcov plavidiel

SK/2022/76/0: Oznámenie

 • Dátum vydania: 04. 08. 2022
 • Dôvod správy: Bagrovanie
 • Zdroj správy: Dopravný úrad
 • Platné od: 09. 08. 2022

Informácie o komunikačnom kanáli

Vodná cesta (alebo úsek plavebnej dráhy)

 • Dunaj kanál (plavebná dráha: rkm 31,4 - 31,8)

  Obmedzenie

  Druh obmedzenia: zákaz vlnobitia a sania
  Poloha: vľavo

  Čas (obdobie) obmedzenia:

  • Dátum od: 09. 08. 2022
  • Čas od: 07:00
  • Čas do: 17:00
  • Interval: pondelok až piatok okrem sviatkov

  Druh obmedzenia: zvýšená opatrnosť
  Poloha: vľavo

  Čas (obdobie) obmedzenia:

  • Dátum od: 09. 08. 2022
  • Čas od: 07:00
  • Čas do: 17:00
  • Interval: pondelok až piatok okrem sviatkov

Všetky správy pre veliteľov lodí týkajúce sa plavby a premávky, správy o vodnom stave, správy o ľadochode, vrátane už neaktuálnych správ, ktoré vydáva Dopravný úrad pre vodnú cestu Dunaj, ako aj správy pre veliteľov lodí z iných krajín (Rakúsko, Nemecko) nájdete na stránke http://nts.slovris.sk.

Plavebné opatrenia v neštandardizovanej forme, ktoré vydáva Dopravný úrad pre všetky vodné cesty SR, nájdete na stránke Dopravného úradu (iba v slovenskom jazyku).