Správy pre vodcov plavidiel

SK/2022/134/0: Informačná služba

  • Dátum vydania: 01. 12. 2022
  • Dôvod správy: [translation not found: nts_reason_]
  • Zdroj správy: Dopravný úrad
  • Platné od: 01. 12. 2022
  • Platné do: 15. 03. 2023

Informácie o komunikačnom kanáli

Vodná cesta (alebo úsek plavebnej dráhy)

  • Dunaj kanál (kanál: rkm 38,4 - 0,0)
  • Dunaj (rieka: rkm 1880,2 - 1708,2)

Všetky správy pre veliteľov lodí týkajúce sa plavby a premávky, správy o vodnom stave, správy o ľadochode, vrátane už neaktuálnych správ, ktoré vydáva Dopravný úrad pre vodnú cestu Dunaj, ako aj správy pre veliteľov lodí z iných krajín (Rakúsko, Nemecko) nájdete na stránke http://nts.slovris.sk.

Plavebné opatrenia v neštandardizovanej forme, ktoré vydáva Dopravný úrad pre všetky vodné cesty SR, nájdete na stránke Dopravného úradu (iba v slovenskom jazyku).