Správy pre vodcov plavidiel

SK/2023/63/0: Oznámenie

 • Dátum vydania: 21. 06. 2023
 • Dôvod správy: Naplaveniny
 • Zdroj správy: Dopravný úrad
 • Platné od: 22. 06. 2023

Informácie o komunikačnom kanáli

Vodná cesta (alebo úsek plavebnej dráhy)

 • Dunaj (plavebná dráha: rkm 1865,0 - 1863,0)

  Obmedzenie

  Druh obmedzenia: zvýšená opatrnosť
  Poloha: všetky

  Čas (obdobie) obmedzenia:

  • Dátum od: 22. 06. 2023
  • Interval: nepretržite

  Druh obmedzenia: zákaz predchádzania
  Poloha: všetky

  Čas (obdobie) obmedzenia:

  • Dátum od: 22. 06. 2023
  • Interval: nepretržite

  Druh obmedzenia: zákaz stretávania
  Poloha: všetky

  Čas (obdobie) obmedzenia:

  • Dátum od: 22. 06. 2023
  • Interval: nepretržite

 • Dunaj (plavebná dráha: rkm 1863,7 - 1864,5)

  Obmedzenie

  Druh obmedzenia: najnižšia nameraná hĺbka
  Poloha: premenlivá
  Referencia: hladina nízkej regulačnej a plavebnej vody podľa dk
  Číselná hodnota: 160

  Čas (obdobie) obmedzenia:

  • Dátum od: 22. 06. 2023
  • Interval: nepretržite

Všetky správy pre veliteľov lodí týkajúce sa plavby a premávky, správy o vodnom stave, správy o ľadochode, vrátane už neaktuálnych správ, ktoré vydáva Dopravný úrad pre vodnú cestu Dunaj, ako aj správy pre veliteľov lodí z iných krajín (Rakúsko, Nemecko) nájdete na stránke http://nts.slovris.sk.

Plavebné opatrenia v neštandardizovanej forme, ktoré vydáva Dopravný úrad pre všetky vodné cesty SR, nájdete na stránke Dopravného úradu (iba v slovenskom jazyku).