Správy pre vodcov plavidiel

SK/2023/98/0: Oznámenie

 • Dátum vydania: 01. 08. 2023
 • Dôvod správy: Bagrovanie
 • Zdroj správy: Dopravný úrad
 • Platné od: 02. 08. 2023

Informácie o komunikačnom kanáli

Vodná cesta (alebo úsek plavebnej dráhy)

 • Dunaj (plavebná dráha: rkm 1864,4 - 1863,8)

  Obmedzenie

  Druh obmedzenia: zvýšená opatrnosť
  Poloha: vľavo

  Čas (obdobie) obmedzenia:

  • Dátum od: 02. 08. 2023
  • Čas od: 06:00
  • Čas do: 18:00
  • Interval: denne

  Druh obmedzenia: zákaz vlnobitia a sania
  Poloha: vľavo

  Čas (obdobie) obmedzenia:

  • Dátum od: 02. 08. 2023
  • Čas od: 06:00
  • Čas do: 18:00
  • Interval: denne

Všetky správy pre veliteľov lodí týkajúce sa plavby a premávky, správy o vodnom stave, správy o ľadochode, vrátane už neaktuálnych správ, ktoré vydáva Dopravný úrad pre vodnú cestu Dunaj, ako aj správy pre veliteľov lodí z iných krajín (Rakúsko, Nemecko) nájdete na stránke http://nts.slovris.sk.

Plavebné opatrenia v neštandardizovanej forme, ktoré vydáva Dopravný úrad pre všetky vodné cesty SR, nájdete na stránke Dopravného úradu (iba v slovenskom jazyku).